Ontrafeld bewijs

<< terug
1 juni 2023

ONTRAFELD BEWIJS, 17e-eeuws schildersdoek geeft zich bloot Al eeuwenlang schilderen kunstenaars op doek. Beroemde schilderijen van grote meesters zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals, zijn op een linnen ‘drager’ geschilderd. Toch weten we verrassend weinig over de schildersdoeken uit die tijd. Hoe werden deze doeken gemaakt, door wie, hoe kwamen schilders aan hun schildersdoek en was het schildersdoek in die tijd eigenlijk wel van linnen? CSI op canvas Het schildersdoek roept nog meer vragen op als we met moderne technieken en apparatuur naar de eeuwenoude schilderijen kijken. Op röntgenbeelden van schilderijen zien we karakteristieken, vervormingen en andere afwijkingen in het weefsel van het doek. Hoe en wanneer zijn die eigenschappen ontstaan? In de tentoonstelling gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Deze kunnen ons iets vertellen over de historie van het schilderij, de herkomst van het doek, de werkwijze van de schilder of de oorspronkelijke afmetingen van het schilderij. 17e-iuwsk skilderdoek jout him bleat Keunstners hawwe ieuwenlang skildere op doek. Ferneamde skilderijen fan grutte masters as Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals binne skildere op in linnen 'drager'. Dochs witte wy ferrassend net folle oer de doeken fan doe. Hoe binne dy doeken makke, troch wa, hoe krigen skilders harren doek en wie it doek doe eins fan linnen makke? CSI op doek It doek ropt noch mear fragen op as wy sjogge nei de âlde skilderijen mei moderne techniken en apparatuer. Op röntgenôfbyldings fan skilderijen sjogge wy skaaimerken, deformaasjes en oare ôfwikingen yn 'e stof fan it doek. Hoe en wannear binne dizze eigenskippen ûntstien? Yn de tentoanstelling sykje wy antwurden op dizze fragen. Dy kinne wat fertelle oer de skiednis fan it skilderij, de oarsprong fan it doek, de wurkwize fan de skilder of de oarspronklike ôfmjittings fan it skilOnderzoekers en restauratoren van het Rijksmuseum in Amsterdam, een weefster en medewerkers van Museum Bussemakerhuis werken onder de paraplu van het Nederlands Instituut voor Conservering, Kunst en Wetenschap (NICAS) samen om antwoorden op deze vragen te vinden. Tentoonstelling was eerder te zien in Museum Busemakerhuis.